Citate despre Lume

"

Pentru a lua decizii înțelepte trebuie să ținem cont de lume așa cum este ea acum, dar și de cum va fi ea în viitor.

"
"

Sunt un om cu conştiinţa trează că trăim într-o lume foarte ciudată, un om care a crezut în iubire şi pe care viaţa nu l-a dezamăgit.

"
"

Respect prea mult ideea de Dumnezeu ca să-l fac responsabil de o asemenea lume absurdă.

"
"

Lumea este condusă de cu totul alte personaje decât cele pe care le văd neinițiații.

"
"

Nu există bucurie sau tristețe în lume. Există doar comparația unei stări cu cealaltă, atâta tot.

"
"

Caută să ajungi un soare şi atunci are să te vadă toată lumea.

"
"

Un oraș devine o lume când te îndrăgostești de unul din locuitorii lui.

"
Reclama
"Daţi-mi o pârghie destul de lungă şi un punct de sprijin şi voi răsturna întreaga lume cu o singură mână. "
"Începi salvarea lumii salvând câte o singură persoană; orice altceva este romantism pompos sau politică. "
"Rezistențe mari și piedici mari se opun în lumea asta numai unei voințe mari. "
"Marile fericiri sunt îngăduite numai departe de lume, în sânul naturii, care nu pizmuieşte şi nu face rău. "
"Ar trebui să ne naştem bătrâni, să venim înţelepţi, să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume. "
"Poate că, într-adevăr, ochii femeii iubite sunt marginea lumii. "