Un imn preasfintei gramatice

Un imn preasfintei gramatice, de George Coşbuc

Te salut pe tine, - articol cauzal şi omogen,

Indirect contras în fraza cu subiectul epicen!

Voi, interjecţiuni concrete şi-optative principale,

Rădăcini prin apoziţii singular adjectivale,

Voi, cantitative - abstracte subiective-n viitor,

Unipersonale-n modul cu plural hotărâtor,

Vă salut! Şi tot asemeni te salut, o, prezumtive,

Număr genitiv în cazul numelor intranzitive.

Tu, obiect concret şi simplu, tu, circumstanţial de loc,

Locativ pasiv, conjuncţii, complimente reciproc!

Unde să găsesc puterea de-a trăi, de nu la tine,

Gen subordonat prin verbul reflexivelor suspine?

Cardinale - acuzative, virgulă şi period,

Două puncte - adversative strict coordonate-n mod

Şi superlativ prezinte derivat din vocative,

Prin vocala secundară cu terminaţiuni pasive,

Declinări adverbiale negative-n absolut

Cu perfecte - adversative sufixate-n atribut,

Relativ invers compuse prin adverbe ca moţiune,

Pozitiv improprii-n număr, ori neutre, ori comune,

Mod superlativ generic omonim adversativ,

Plenison ca negaţiune, iar în fond apelativ

Cu prefix şi cu gerunzii posesivo - cardinale,

Morfologice prin sunet şi prin stări adverbiale.

Daţi cu fuga sinonime prin funcţiune şi raport,

Că mai-mult-decât-perfectul lui Cipar acum e mort!

Dar în locu-i înviară prezumtive şi oblice

Şi-un dubitativ pro - contra ortografico - propice.

Propoziţii şi-apoziţii ce ne-arată rupt anume

Locul timpului şi cauza modului unui pronume

Prefixat dintr-un adverb feminin cu derivate

Prin triftongii declinării verbelor neregulate.

Ce-aţi făcut, o, voi ai ţării prea războinici voievozi,

Pentru înaintarea noastră? V-aţi luptat nişte nerozi

Cu tătari, cu turci, cu unguri? Luptă-i asta? Alte lupte

Purtăm noi, mai glorioase, cu învingeri neîntrerupte,

Cu negaţii şi-afirmaţii şi-optativul indirect,

Al interogării proprii şi-al pasivului perfect.

Iată, se deschide cerul şi dintr-însul cad nespuse

Şi contrarii şi contrase şi opuse şi compuse

Cu diftongi şi relative, şi-ablative, şi vibrante,

Şi jumări şi fleici şi-ntreaga tabără de consonante:

Labiale şi dentale şi nazale şi minuni,

Ps! br! hr! he! ho! ha, huide, şi alte asemeni conjuncţiuni,

Către, spre, prin, la, în, peste, de la, din şi-ntr-un ulcior

Joac-o sârbă vocativul unison într-un picior

Cu funcţiuni şi cu rapoarte şi-alergând în fund li-e ţelul

Spre azbuchevedeglagoldobreiestjivetezelu

Şi-o harababură sfântă văd, mă tulbur, cad, mă-nchin:

Să trăiască-n veci sintaxa! Aleluia şi amin!

Reclama
În vale văd căscioara cu streşină de brad; Aud, târziu prin noapte, pâraiele ce cad Cu vuiet de pe dealuri; şi-ntinsele ...
Fericit va fi cine va lua copiii lor din faşă şi va zdrobi capul lor de pietrele drumului (Psalm ...
Reclama
Iubire Lucian Blaga
Iubeşti - când ulciorul de-aramă se umple pe rând, de la sine aproape, de flori şi ...
Ştirbul lui Melinte Constanţa Buzea
- Astăzi sunt şi trist, şi plâns, Că dentistul, înainte Să mănânc şi eu de ...
Trebuie să primesc o veste Grigore Vieru
Trebuia să primesc o veste frumoasă, Dar a fost înzăpezit drumul Pe care ...
Îţi mulţumim, măicuţă! Emilia Plugaru
Îţi mulţumim, măicuţă pentru un tată bun, Atât de bun cum altul nu este pe ...
Reclama